Home Sonnega.com
Voor de zoekende en welwillende mens


Home Sonnega.com


Het gezondste antidepressivum zonder bijwerking

Iedereen die hardloopt , weet dat je voeten je kunnen terugbrengen naar je oerstaat, naar de staat van rennende zwerver en van spelend kind. Dante, de dichter, bejubelde de menselijke gang en het ritme van het lopen. ďDe stap verbonden met de ademhaling en de gedachtenĒ. Lange afstanden lopen beÔnvloedt de geest. Voor velen staat dat als een paal boven water.

Running-therapie kreeg 20 jaar geleden bekendheid in de Verenigde Staten. Meestal wordt het lopen gebruikt als een extra therapie naast de andere specialisaties. Dat lopen een positief effect heeft op de psyche staat buiten kijf. Je komt los van de gewone gedachtenstroom over de dagelijkse beslommeringen. Je stopt met piekeren, gaat vrijuit associŽren en je probleemoplossend denkvermogen neemt toe.

Wie hardloopt wordt opgewekt, ongeacht de vraag of het lijf dat van een potentiŽle marathonloper is of niet. Het hardlopen kan wezenlijk bijdragen tot een vermindering van de hoeveelheid medicijnen. Hardlopers slapen beter, voelen zich fitter, leren hun kracht beter te verdelen, winnen aan zelfvertrouwen en hebben iets waar ze naartoe kunnen leven.

Bewegingswetenschapper R.J. Bosscher (Vrije Universiteit Amsterdam) concludeerde in zijn proefschrift over de effecten van hardlopen op psychiatrische patiŽnten: ďHardlopen heeft in veel gevallen evenveel resultaat als medicamenten, en minder bijwerkingen.Ē

In een onderzoek bij dertig depressieve patiŽnten vergeleek hij hardlopen met het gebruik van antidepressiva. Lopen bleek evenveel effect te hebben. Bosscherís Belgische collegaís van de Katholieke Universiteit van Leuven onderschrijven zijn conclusie. Uit experimenteel onderzoek blijkt dat bewegingstherapie op een termijn van 16 weken even efficiŽnt is als medicatiegebruik. Na 10 maanden follow-up blijkt 40 % van de depressieve proefpersonen uit de medicatiegroep, echter teruggevallen te zijn. In de bewegingsgroep ligt dat zelfs beneden de 10 %. Bovendien blijkt in deze groep het volledig herstel veel groter.

Steeds meer psychiater geloven dat bewegen en dan vooral lopen, goed is tegen depressie, angststoornissen, agressieproblemen, minderwaardigheidsgevoelens en hevige stemmingswisselingen.

Met antidepressiva verhoogt men het serotoninegehalte, maar serotonine komt ook vrij als je hardloopt of op een andere manier intensief beweegt. Alleen dan maakt het lichaam op organische wijze serotonine aan zonder vervelende bijwerkingen. Je komt dus geen tien of twintig kilo aan en je wordt zeker niet impotent. Verder kamp je ook niet met de verrassing van slechte voorlichting en niet meegedeelde bijwerkingen.

Uit: Runner World 2001; p. 43 tot 47 http://home.hetnet.nl/~joostbol/Index.html

Bron: http://users.pandora.be/dewending/html/nieuwsbrieven/april2002/lopen.html

Bestandsnaam: Het gezondste antidepressivum zonder bijwerking.html