Home Sonnega.com
Voor de zoekende en welwillende mens


Home Sonnega.com

Praktische richtlijnen bewegen met depressie

Effecten van bewegen

Lichamelijke activiteit heeft een antidepressieve werking. Sport en bewegen kan dus een rol spelen in het voorkomen van depressie of het verminderen van depressieve klachten. Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt al enige tijd gebruik gemaakt van running-therapie naast of aanvullend op andere vormen van therapie. Nog onduidelijk is hoe het werkingsmechanisme van inspanning is. Er bestaan zowel psychologische als biologische verklaringen voor de antidepressieve werking van lichamelijke activiteit.

Bewegingsadvies

Over het algemeen zijn sporten aan te bevelen, waarbij men gedurende een langere tijd in beweging is, zoals wandelen en joggen. Ook sporten in groepsverband worden aanbevolen, omdat daar een stimulans van uitgaat om regelmatig in beweging te blijven en 'onder de mensen te komen'. Daarnaast is sport aan te bevelen omdat de spieren zich kunnen ontspannen. De persoon die een depressie heeft leert het lichaam weer (her)kennen en vertrouwen. Hierdoor kunnen grenzen verlegd worden en wordt het zelfvertrouwen van deze persoon weer groter. De angst voor tegenslagen en mislukkingen neemt af. Bij stressklachten en sterke spierspanning zijn ook ontspannende activiteiten als wandelen in de natuur, tai-chi en yoga aan te raden. Met name als afwisseling met de inspannende activiteiten. Sporten en bewegingsactiviteiten kunnen stemmingsverbeterend werken. Mensen met een depressie zitten vaak in een vicieuze cirkel en deze kan met behulp van sporten doorbroken worden. Het lichamelijk presteren geeft een gevoel van eigenwaarde. Bovendien leidt de lichamelijke inspanning de aandacht tijdelijk af van het gepieker en versterkt het de relatie met het eigen lichaam. Bij aanvang van nieuwe sportieve activiteiten kunnen lichamelijke en psychische effecten optreden, zoals spierpijn, toename van vermoeidheid, toename van angst. Zorg daarom voor een rustige trainingsopbouw. De klachten zullen dan gering zijn en verdwijnen ook weer.

Aandachtspunten voor advisering en begeleiding

Iemand met een depressie vindt het vaak moeilijk om sterk gemotiveerd en met veel plezier aan de activiteiten mee te doen. Het is voor de persoon met een depressie vooral van belang dat hij of zij werkt aan zijn of haar gezondheid. Hieronder volgen nog een aantal algemene tips.

• Persoonlijke aandacht is van groot belang.
• Als de deelnemer één of twee keer niet geweest is, dan zou de begeleiding contact op kunnen nemen en vragen wanneer hij/zij weer komt en anders eventueel geïnteresseerd is in een andere sportieve activiteit.
• Positieve feedback is belangrijk: benadrukken dat het op prijs wordt gesteld dat de persoon aanwezig en complimenten krijgt als een opdracht of oefening is uitgevoerd.
• Een verstandige trainingsopbouw is belangrijk. Eventuele klachten van spierpijn, toename van vermoeidheid en toename van angst zijn dan gering en verdwijnen ook weer.
• Bij dagschommelingen is inspanning later op de dag aan te bevelen boven activiteiten in de ochtend.
• Veel aandacht dient besteed te worden aan een goede warming-up, cooling-down en zorgvuldige trainingsopbouw.
• Lichamelijke uitputting dient voorkomen te worden. Deze kunnen de gevoelens van neerslachtigheid of agressiviteit versterken. Negatieve gevoelens kunnen er toe leiden dat men helemaal van het sporten afziet.

Bron: http://www.sport.nl/nib/onderzoekenliteratuur/artikelen/gezondbewegingsadvies/deel4.html

Bestandsnaam: Praktische richtlijnen bewegen met depressie.html